na vrh

Šta je interkuler?

U autoindustriji, interkuler je pravougaoni uređaj sa nizom horizontalnih rebara ili cevi smeštenih u prednjem delu automobila i kamiona. Rebra rade kao prolazni kanal za topli vazduh koji dolazi iz motora – Turbo ili Super Turbo motori.

Interkuleri pomažu vozilima da smanje temperaturu ulaznog gasa, što čini vazduh gušćim i praktičnim za optimizaciju sagorevanja. Oni smanjuju toplotu za 50% i povećavaju snagu motora za 15-25%.

Ukratko, interkuler je rashladni uređaj za turbo motore.

OTKUP POLOVNIH AUTOMOBILA BEOGRAD

Otkup Automobila Konstantin vrši otkup polovnih automobila u Beogradu i okolini. Mi kupujemo baš sve automobile po najvišim cenama otkupa!

+381-64-00-4-8888

Vrste interkulera

Interkuleri vazduh-vazduh

Ovaj tip hladnjaka komprimira vrući vazduh tako što im omogućava da prođu kroz lanac rebara koja su u kontaktu sa spoljnim vazduhom. Spoljni vazduh koji je hladan uzima toplotu od toplog vazduha kroz rebra, što snižava temperaturu vazduha.

Interkuleri vazduh-vazduh su smešteni u prednjem delu vozila, tako da imaju maksimalan kontakt sa vazduhom koji se brzo kreće dok je automobil u pokretu. Ovi tipovi interkulera su lagani i jeftini, ali prilično efikasni. Ovo je jedan od uobičajenih interkulera koji većina turbo vozila ima.

Interkuleri vazduh-voda

Kao što ime zvuči, takvi interkuleri koriste vodu kao apsorber toplote. Uzima toplotu iz toplog vazduha i emituje je kroz radijatore. U ovom sistemu, nešto vode prolazi kroz vazduh visoke temperature. A voda je hladna, apsorbuje toplotu iz vazduha, koji se kreće napred ka motoru.

Ovaj tip interkulera je efikasniji od prethodnog. Ima veći kapacitet upijanja toplote od interkulera vazduh-vazduh i zauzima manje prostora u vozilu.

Kako radi interkuler?

Proces rada interkulera je jednostavniji i donekle sličan radijatoru. On apsorbuje toplotu i oslobađa je kroz dugačke horizontalne cevi koje su izložene vazduhu.

U automobilima i kamionima koji imaju turbo ili super turbo motor, punjač komprimira vazduh koji postaje topliji, a nivo kiseonika opada. Ovaj vazduh struji do interkulera i prolazi kroz horizontalna rebra, nagomilana jedno na drugom.

Interkuleri su postavljeni na takvom mestu gde su maksimalno izloženi vazduhu. Uglavnom su postavljeni na prednjem delu vozila. Vazduh, prolazeći kroz cevi, dolazi u kontakt sa okolinom i gubi toplotu usled razlika u temperaturi.

Na ovaj način, interkuleri minimiziraju temperaturu vazduha, čineći ga gušćim, ispunjenim kiseonikom i gurajući ga nazad u motor. Oni takođe smanjuju štetne efekte turbo motora i isporučuju hladniji i gušći vazduh u motor.


OTKUP AUTOMOBILA U BEOGRADU!!!
OTKUP AUTOMOBILA NA VAŠOJ ADRESI!!!
OTKUP SVIH MARKI AUTOMOBILA BEOGRAD!!!